Her har  du min portfolio over de programmer og tools jeg bruger, mere eller mindre i det – “daglige”.  En digital værktøjskasse, om du vil.

Billedredigering

  Photoshop

  Lightroom

  Illustrator

Webbuilding

  WordPress

  Elementor

  Dreamweaver

  Google Search Console

  Mailchimp

  Feedburner

Seo

  Analytics

  Google Adwords

  Google Trends

  Google Alerts

HTML & CSS

  Html

  Css

Videoredigering

  Premiere Pro

  After Effects

  Movie Maker

DTP

   InDesign

Tekstbehandling

  Google Docs

  Word

Regneark

  Google Sheets

  Exel

Cloud

  Google Drive

  Dropbox

  Evernote

Projektstyring

  Trello

  #Slak

CMS

  WordPress

Bogføring

  C5

SoMe

  Faceboog

  Twitter

  LinkedIn

  Youtube

  Flickr

  Pinterest

Social Tools

  Tweedeck

  Klout

  Cyfe

  Gravatar

Mail

  Gmail

  Thunderbird

  Outlook

  Windows Mail

Browsers

  Google Chrome

  Firefox

  Edge

Analyse

  Google Forms

  Google Analytics

FTP

  FileZilla

CAD

  SketchUp